Toekomst

Wouw Agro wil een voorbeeldfunctie zijn voor de agrarische sector. Bij alles wat we doen, staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Voor ons betekent dat een financieel gezonde onderneming, een representatieve uitstraling voor de sector (en hierin voorop lopen!) en openstaan voor innovatie en maatschappelijke doelstellingen.

Wij willen dit bereiken door de schaalvergroting verder door te zetten en te optimaliseren. Stappen hierin zijn verdere integratie in de keten en het op lange termijn creëren van ruimte en mogelijkheden voor verbredingactiviteiten. Rijd langs ons bedrijf of onze percelen en u ziet zo wat wij voor de maatschappij betekenen.

Wouw Agro gaat bewust en zorgvuldig met de omgeving om. Door middel van het toepassen van de nieuwste innovaties binnen de precisielandbouw, waaronder GPS, krijgen planten heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. De techniek stelt ons in staat ongeveer per vierkante meter de behoefte te bepalen. Op diverse percelen van ons bedrijf zijn vogel- en bloemranden ingezaaid, een paradijs voor de vegetatie. Tegelijkertijd dragen de randen bij aan het onderhouden van een grote diversiteit van bloemen, planten en dieren. Rond de nieuwe schuur besteden wij veel aandacht aan erfbeplanting en waterberging (o.a. het hergebruik van hemelwater). Ook zijn wij ons aan het verdiepen in zonnepanelen en energiebesparende maatregelen.