Toekomst / Duurzaamheid

Wouw Agro wil een voorbeeldfunctie zijn voor de agrarische sector. Bij alles wat we doen, staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Voor ons betekent dat een financieel gezonde onderneming, een representatieve uitstraling voor de sector (en hierin voorop lopen!) en openstaan voor innovatie en maatschappelijke doelstellingen.

Wij willen dit bereiken door de schaalvergroting verder door te zetten te optimaliseren en te specialiseren. Stappen hierin zijn verdere integratie in de keten. Al jaren is Wouw Agro voorloper in duurzaamheid, doormiddel van de moderne wasserij besparen wij al jaren op loze transport km doordat wij al onze producten wassen en sorteren en zodoende er alleen ´netto’ product getransporteerd wordt. Daarnaast wassen en lezen wij voor derden partijen die afgekeurd zijn voor verwerking, en zorgen wij dat deze weer voldoen aan de specificaties voor verwerking in de consumptie. Rijd langs ons bedrijf of onze percelen en u ziet zo wat wij voor de maatschappij betekenen.

Het volledige dakoppervlak is bedekt met 1300 zonnepanelen, en voortdurend investeren wij in frequentieregelaars en ledverlichting.

Wouw Agro gaat bewust en zorgvuldig met de omgeving om. Door middel van het toepassen van de nieuwste innovaties binnen de precisielandbouw, waaronder GPS, krijgen planten heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. De techniek stelt ons in staat ongeveer per vierkante meter de behoefte te bepalen. Alle zaai en pootmachines zijn uitgevoerd met sectiecontrole voor zomin mogelijk overlap, en de recent aangeschafte spuitmachine is voorzien van de nieuwste snufjes zodat wij aan de allerhoogste eisen voldoen, ter voorkoming van bodemverdichting werken wij met VF-banden en luchtdrukwissel systemen. Op diverse percelen van ons bedrijf zijn vogel- en bloemranden ingezaaid, een paradijs voor de vegetatie. Tegelijkertijd dragen de randen bij aan het onderhouden van een grote diversiteit van bloemen, planten en dieren. Rond de nieuwe schuur besteden wij veel aandacht aan erfbeplanting en waterberging (o.a. het hergebruik van hemelwater).