Over Wouw Agro

De kernactiviteiten van Wouw Agro zijn de teelt en opslag van akkerbouwproducten. Onze focus ligt op de teelt en kwaliteitsbeheersing van aardappelen, uien en peen. Maar wij kunnen u ook van dienst zijn met diverse teelt ondersteunende werkzaamheden en de exploitatie van landbouwgrond.

En Wouw Agro doet meer. Wij kunnen u namelijk ook voorzien van organisatorisch, financieel, strategisch en teelttechnisch advies over het exploiteren van landbouwgrond.

Wouw Agro, een veelzijdig akkerbouwbedrijf dat kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit biedt. Iedere dag opnieuw, 365 dagen per jaar.