Akkerbouw

De kernactiviteiten bestaan uit het telen en oogsten van agrarische producten: aardappelen, uien, peen, suikerbieten, rode bieten, graan, maïs. Wij proberen het groeiseizoen zo lang mogelijk te houden, zodat er 365 dagen per jaar versproduct beschikbaar is. Wij leveren uitsluitend hoogwaardige producten die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Het bedrijf is Eurep Gap gecertificeerd.

Akkerbouw vindt plaats op geëgaliseerde en goed gedraineerde percelen. Naar aanleiding van bodemonderzoeken worden de percelen naar behoefte bemest voor een goede bodemvruchtbaarheid. Op deze gezonde gronden worden bijna alle bewerkingen met GPS uitgevoerd, zodat er zo min mogelijk overlap is en er niets dubbel verwerkt wordt. Hiermee besparen wij onder andere gasolie, zaaizaad, gewasbeschermingsmiddelen en tijd. Voor de gewasbescherming wordt gebruik gemaakt van diverse adviessystemen. Er wordt altijd met lage doseringen gespoten. Dit spaart niet alleen de natuur en de omgeving, maar het levert zeker ook een financiële besparing op. Wij volgen de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van precisielandbouw nauwgezet en passen dit waar mogelijk toe binnen ons bedrijf.