Akkerbouw

Wouw Groeit is de akkerbouw tak van Wouw Agro, de kernactiviteiten van Wouw Groeit bestaan uit het telen en oogsten van aardappelen, uien, rode bieten, graan, (suiker)maïs. Wij leveren uitsluitend hoogwaardige producten die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Het bedrijf is volledig Global Gap gecertificeerd.

Akkerbouw vindt plaats op geëgaliseerde en goed gedraineerde percelen. Naar aanleiding van bodemonderzoeken worden de percelen naar behoefte bemest voor een goede bodemvruchtbaarheid. Op deze gezonde gronden worden alle bewerkingen met de modernste machines volledig op GPS uitgevoerd, zodat er zo min mogelijk overlap is. dmv sectiecontrole besparen wij onder andere gasolie, zaaizaad, pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en tijd. Voor de gewasbescherming wordt gebruik gemaakt van diverse adviessystemen. Met het drukwisselsysteem beperken wij de bodemdruk, er wordt altijd met lage doseringen en luchtondersteuning gespoten. Dit spaart niet alleen de natuur en de omgeving, maar het levert ook een financiële besparing op. Wij volgen de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van precisielandbouw nauwgezet en passen dit waar mogelijk toe binnen ons bedrijf.