Realisatie 2e bedrijfslocatie

De afgelopen jaren is ons bedrijf fors gegroeid in areaal. Deze groei gaat gepaard met uitbreiding in mechanisatie en gebouwen. Waar wij enkele jaren geleden nog al onze producten afland afzetten (dus direct na het oogsten verkochten aan de afnemer), proberen we nu onze klanten voor een zo lang mogelijke periode van product te voorzien. Door het hele jaar rond te leveren zijn wij een interessantere partij/handelspartner geworden voor afnemers. Gezien de risico’s en de (financiële) belangen bij het afleveren van een kwalitatief hoogwaardig product is het voor ons wenselijk om het beheer volledig in eigen hand te houden.

Wij vinden het om meerdere redenen echter niet wenselijk om uit te breiden aan de huidige bedrijfslocatie gelegen aan de Kamerweg 6 te Vlake. De uitbreiding van deze locatie levert te veel nadelen op voor de omgeving. Hierom en vanwege de locatie van onze andere landbouwgronden kiezen wij ervoor om uit te breiden in de “Kruiningenpolder”. Dit geeft ons de kans efficiënter te werken. Wij zitten dichterbij het merendeel van ons areaal en de toevoerwegen zijn geschikt voor meerdere transportbewegingen omdat de locatie nabij andere grotere bedrijven is gelegen.

Het vakblad Stal en Akker maakte een mooie rapportage over de nieuwbouw, klik op onderstaande link om het artikel te bekijken