Over Wouw Agro

De kernactiviteiten van Wouw Agro zijn de teelt, op- en overslag en bewerking van akkerbouwproducten. Onze focus ligt op de teelt, kwaliteitsbeheersing en handling van (zoete)aardappelen, uien, rode bieten en peen. Maar wij kunnen u ook van dienst zijn met diverse teelt ondersteunende werkzaamheden en de exploitatie van landbouwgrond.

Wouw Agro, een veelzijdig akkerbouwbedrijf en ketenpartner die kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit biedt. Iedere dag opnieuw, 365 dagen per jaar.