Service

Wouw Agro erkent het belang van samenwerking met partijen in de keten. Wij hebben daarom ook ervaring met verschillende samenwerkingsverbanden (loonwerk, teelpacht, vaste pacht, het organiseren van bedrijfsvoering van onze samenwerkingspartner met administratie en organisatie). Wij werken goed samen met veehouders en diverse agrariërs. Doel is gezamenlijk optimaal voordeel te behalen op het gebied van mestafzet, vruchtwisseling binnen bouwplannen, arbeid en werkzaamheden.

Onze belangrijkste doelstellingen binnen een samenwerking: meer vast areaal binnen ons bedrijf en/of in de afzet, schaalvoordeel behalen op de gebieden afzet, inkoop en machinekosten, het machinepark rendabeler maken en toegevoegde waarde creëren. Het uitgangspunt van elke samenwerking is het creëren van een win-winsituatie en een wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen.

Wilt u ook met Wouw Agro samenwerken?

Er zijn een groot aantal mogelijkheden om inhoud te geven aan een samenwerking. Vooraf bepalen we gezamenlijk de doelstellingen van beide partijen. Aan de hand daarvan werken we een voorstel uit. Wij vinden binnen elke samenwerking goede communicatie belangrijk en sturen daarom op vaste overlegmomenten en schriftelijke vastlegging. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.