Landbouwgrond

Wij zijn doorlopend op zoek naar samenwerkingspartners.
Wij zoeken: in de regio Zeeland / West-Brabant:
-Percelen voor de teelt van aardappelen en uien.
-Grondeigenaren / Landbouwbedrijven voor langdurige samenwerking in het beheer van landbouwgronden.
Wij bieden:
-Een marktconforme+ vergoeding
-Duurzaam beheer van uw landbouwgronden
-Indien gewenst kunnen wij u ontzorgen/ondersteunen bij de administratieve lasten
interesse? Ronald van de Wouw 06-53724302
Mogelijkheden:
Wouw Groeit erkent het belang van samenwerking met partijen in de keten. Wij hebben daarom ook ervaring met verschillende samenwerkingsverbanden (loonwerk, teelpacht, vaste pacht, het organiseren van bedrijfsvoering van onze samenwerkingspartner met administratie en organisatie). Wij werken goed samen met veehouders en diverse agrariërs. Doel is gezamenlijk optimaal voordeel te behalen op het gebied van mestafzet, vruchtwisseling binnen bouwplannen, arbeid en werkzaamheden.

Onze belangrijkste doelstellingen binnen een samenwerking: meer vast areaal binnen ons bedrijf en/of in de afzet, schaalvoordeel behalen op de gebieden afzet, inkoop en machinekosten, het machinepark rendabeler maken en toegevoegde waarde creëren. Het uitgangspunt van elke samenwerking is het creëren van een win-winsituatie en een wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen.

Wilt u ook met Wouw Groeit samenwerken?

Er zijn een groot aantal mogelijkheden om inhoud te geven aan een samenwerking. Vooraf bepalen we gezamenlijk de doelstellingen van beide partijen. Aan de hand daarvan werken we een voorstel uit. Wij vinden binnen elke samenwerking goede communicatie belangrijk en sturen daarom op vaste overlegmomenten en schriftelijke vastlegging. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.